הסרת כתבות משפטיות

Home/הסרת כתבות משפטיות

הסרת כתבות משפטיות

הסרת כתבות משפטיות
פרסומים משפטיים, דיונים מבתי משפט, הודעות של רשויות החוק, תיקים משפטיים, החלטות בית משפט, פסקי דין – וכדומה הם כולם בגדר מידע משפטי אישי רגיש שאינו נחלת הכלל.
ניהול מוניטין – כי אין דבר יותר חשוב מהשם שלך ברשת ואנחנו נילחם עליו וננקה את התוצאות השליליות!

לצערם של רבים גוגל מאפשר פרסום חוקי של תכנים […]