איך להתמודד עם פרסומים שליליים

איך להתמודד עם פרסומים שליליים – פנו אלינו להסרת מידע שלילי מהאינטרנט ומחיקת תוצאות שליליות