Shaming

Home/Tag:Shaming

שיימינג

שיימינג – סובל מבעיה של שיימינג? פנה אלינו לייעוץ וטיפול במוניטין השלילי
הקלות הבלתי נסבלת של האינטרנט הביאה לתופעה הנקראת שיימניג ומדובר בהשמצות מזיקות באינטרנט – כאלו המחייבות טיפול והתייחסות במסגרת ניהול מוניטין או במסגרת רשויות החוק . שיימינג (במקור מהשפה האנגלית: Shaming, מגיעה מהביטוי לבייש/בושה Shame).משמעות התופעה או המגמה היא לבייש אדם או מותג ברשת […]